ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όταν παραλάβετε το όχημα, πρέπει να πληρώσετε μια προκαταβολή. Εάν πληρώνετε με πιστωτική κάρτα, γίνεται εξουσιοδότηση για την κατάθεση.

Το ποσό της προκαταβολής λαμβάνει υπόψη την κατηγορία του οχήματος, την περίοδο μίσθωσης της ενοικίασης και όλα τα πρόσθετα προϊόντα ή/και
υπηρεσίες κινητικότητας που θα έχετε επιλέξει κατά τη διαδικασία παραλαβής.
Η προκαταβολή προορίζεται να καλύψει πρόσθετα έξοδα ενοικίασης.

Το ποσό του καθορίζεται στο Συμφωνητικό Ενοικίασης και στο email επιβεβαίωσης που σας εστάλη κατά τη στιγμή της κράτησής σας. Το ποσό διαφέρει μεταξύ των κατηγοριών οχημάτων.

Εάν δεν εντοπιστεί επιπλέον κόστος ενοικίασης, τότε η προκαταβολή θα επιστραφεί στο τέλος της ενοικίασης. Εάν προκύψει επιπλέον κόστος ενοικίασης, το ποσό θα κρατηθεί από την κατάθεση.

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να χρειαστούν έως και 20 εργάσιμες ημέρες για να είναι διαθέσιμα τα χρήματα κατάθεσης στον πιστωτικό λογαριασμό σας, ανάλογα με την τράπεζα ή τον πάροχο της κάρτας σας.